Vårens seminarieserie är nu klar, första seminariet den 6 februari

Seminarieserie våren 2015
Som tidigare meddelats kommer FFLIST att fortsätta arrangera seminarier under våren 2015. Seminarierna kommer, precis som under hösten 2014, att ske i direkt anslutning till vårens företagarfrukostar. Än en gång har vi lagt ner mycket tid på att hitta högkvalitativa talare. Vi övertygade att de talare vi nu engagerat alla har ämnen som är av intresse och passar den företagarstruktur vi har inom kommunen.

Seminarierna är öppna för alla som deltar i höstens företagarfrukostar dvs inte enbart FFLIST medlemmar. Seminariet förväntas pågå i ca en timme inklusive en frågestund.

Fredagen den 6 februari 09.00 (Kyrkosalen)

”Superturiståret 2014 – Affären i fokus”, Birgitta Bogren, VD Siljan Turism

Rätt produkt – rätt kommunikation – rätt kund. Birgitta kommer att berätta hur Siljan Turism arbetar med marknads- och försäljningsprocessen nationellt och internationellt med affären i fokus. Kundanalyser, affärsutveckling och marknadsföring. Turismen är inte bara viktig för Leksands kommun utan hela Siljansregionen. Vi måste bli ännu bättre på att sälja våra varor och tjänster under de perioder på året då turisterna besöker kommunen. Föreläsningen passar för alla näringsidkare oavsett bransch. Ämnet behandlar: kundfokus, produktutveckling, marknadsföring samt försäljning. Med sig till sin hjälp kommer Birgitta att ha Jessica Åkerblom, marknads- och försäljningschef på Silja Turism. Birgitta är sedan 2011 VD för Siljan Turism och var dessförinnan Näringslivschef i Mora kommun under 6 år.

Fredagen den 6 mars 09.00 (Kyrkosalen)

”Framtida utmaningar på arbetsmarknaden – skola- arbetsliv tillsammans”, Peter Berglund VD Falun Borlänge-regionen, Annelie Morberg Skola- arbetslivssamordnare Leksand samt Christer Löfdahl Ordf. FFLIST

Många företag upplever redan idag att det är svårt att hitta ”rätt kompetens” i samband med nyanställningar. De närmaste årens pensionsavgångar kommer att förvärra situationen. Det är inte bara inom vård- och omsorg där arbetskraftsbrist kommer att uppstå. Ansvaret för att lösa frågan åligger inte enbart kommunen. Det är viktigt att skolan och näringslivet nu ökar samarbetet och resurserna för att möta framtida utmaningar. Gymnasieeleverna i Leksands kommun kommer med start våren 2015 att få undervisning i arbetsmarknadskunskap. Vi behöver dock hjälp och stöd från näringslivet i kommunen i det framtida arbetet. Seminariet kommer att behandla den nuvarande situationen, vad som planeras samt vilken hjälp vi behöver från er i näringslivet. Seminariet sker i samarbete mellan Skola- arbetsliv och FFLIST.

Fredagen den 10 april 09.00 (Kyrkosalen)

”Kompetensväxling – risk eller möjlighet?”, Karin Burgas och Hans-Olof Bogren, Nordstedt & Partners

Många företag står inför en generationsväxling de närmaste åren. Med den kommer ett behov att överföra den kompetens som den äldre generationen erhållit genom många års arbetsutövande. I många fall kan det röra sig om specialistkompetens som riskerar att försvinna. Hur ska du hitta din nya personal? Varför ska kandidaten välja ditt företag? Ja den frågan ställer dagens kandidater allt oftare. Karin Burgas och Hans- Olof Bogren har en mångårig erfarenhet av rekrytering och kommer under en timme att tala om hur du som företagare kan planera för din generationsväxling för att säkerhetsställa att bolaget inte tappar tempo.

Fredagen den 8 maj (Kyrkosalen)

”Jag behöver öka min försäljning – vad gör jag? ”, Victoria Ställberg, CressConsulting AB

Många av oss företagare förknippar kanske en ökad försäljning med dyra annonskampanjer i media, komplicerade marknadsplaner, etc. något som enbart de stora företagen har kompetens och resurser att genomföra. Victoria kommer under det här seminariet att ge råd om hur även du som en mindre näringsidkare kan öka din försäljning. Victoria har en mångårig erfarenhet av sälj- och marknadsfrågor. Victoria driver idag sitt eget konsultbolag, CresConsulting AB och var innan dess under många år säljchef på TV4 för ett antal områden i mellanSverige.

Fredagen den 5 juni (Kyrkosalen)

”Möjligheter på den offentliga marknaden”, Mikael Prenler, DoubleCheck

Offentlig sektor är inte bara en stor arbetsgivare i länet, utan också en stor köpare av varor och tjänster. Den offentliga marknaden styrs av ett regelverk som kallas ”Lagen om offentlig upphandling (LOU)”. Syftet med lagen är att alla näringsidkare, oavsett lokalisering, storlek, kontakter, etc., skall ges samma möjligheter att delta dessa upphandlingar. Dock finns det många företag, framför allt mindre, som väljer bort den offentliga marknaden då man anser att upphandlingarna innebär alltför mycket administrativt arbete, ifyllande av blanketter, etc. Mikael Prenler har en mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och kan förhoppningsvis få några att ändra uppfattning och våga vara med i anbudsprocesserna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s