Information från senaste samrådsmötet

Vänner, bifogar nedan valda anteckningar från det senaste samrådsmötet, den 15 mars. Nästa ordinarie möte blir tyvärr inställt till följd av dubbelboxningar. Nästa möte blir därför först den 7 juni. Som Ni ser får vi företagsföreningar mycket värdefull information av kommunen. Det är viktigt att ni medlemmar läser vad som är på gång och återkommer till styrelsen om ni har funderingar, frågor som ni vill att vi skall ta upp, etc. Det här är ett utmärkt forum som skapats för debatt och information. Tack Per S för dina bra anteckningar.

Kommunala ärenden (Ulrika Liljeberg och Göran Wigert)

 • Ulrika Liljeberg berättar är årsbokslutet är klart för år 2015. Det går bra för kommunen ekonomiskt sett och soliditeten är bra. Kommunen kan fortsätta investera.
 • På frågan hur pensionsskatteskulden kommer att påverka i framtiden svarar Ulrika Liljeberg att det är gamla skulder och att de är under kontroll.
 • Per Strid berättar att befolkningstillväxten ökar i kommunen och att det varje år skapas ca 100 nya jobb i Leksand.
 • Ulrika Liljeberg tar upp att kärnverksamheterna, som skolan och vården, måste fungera. Det ökar kommunens attraktionskraft. Bostadsförsörjningsplanen är en del i detta.
 • Ny är VA-planen. Den kommer att innehålla större exploateringsområden samt en del mindre och/eller nya områden.
 • Per Strid berättar att Leksandsbron ska repareras och kommer därför att stängs första september. Den kommer att vara stängd för fordonstrafik ca 100 dagar, men öppen för gång- och cykeltrafik. Ingen kollektivtrafik kommer att trafikera bron i framtiden. Av-/påstigningsplatser kommer att behöva ses över inför nybyggnationer av bostäder.
 • Ulrika Liljeberg nämner att nästa möte på Region Dalarna kommer att handla om demografi och kollektivtrafik.
 • Ulrika Liljeberg kommer tillsammans med Mark & exploateringsansvarig Martina Hellgren att träffa byggherrar om kommunens större planer för bostäder.
 • Fiberutbyggnaden går strålande och det är full fart.
 • Kommunens inventering av fritidsanläggningar och deras investeringsbehov är klar.
 • Skateparken är på gång. Kommunen stöttar projektet och kommer att träffa föreningen nästa onsdag.
 • Inför mötet tipsar Mats Bergkvist föreningen om eventuella möjligheter till lokala samarbeten och sponsring från det privata näringslivet.
 • Rörande ICA-flytten ses dagvattenhanteringen över just nu. Planen är ännu inte tagen och stort motstånd finns fortfarande.
 • Skisser finns av Hjorthagen och hur trafik och parkering kan ledas om och skapas, till förmån för företagande.
 • Angående bostäder för nyanlända är Siljansnäs intressant.
 • I Insjön blir första steget bostads- och hyresrätter, dock inte för nyanlända i första hand.
 • Rörande integrationsfrågan görs samhällsinformation och språkintroduktion av Leksands Folkhögskola.
 • På kommunen har två koordinationer anställts som ska ansvara för kompetensinventering och matchning gentemot företagen (språkpraktik). Vad händer med de personer som redan kommit ut i språkpraktik när praktiken tar slut? Det kan vara förödande för individen att gå tillbaka till sysslolöshet. Kommunen gör sitt bästa för att lösa problemet.
 • Gissningen är att över 100 av de asylsökande som nu finns i Leksand kommer att få permanent uppehållstillstånd. Men andra grupper kommer också hit, t ex ensamkommande barn som kommer också att behöva eget boende när de fyllt 18 år. Vilken typ av lägenheter behöver de? Olika områden ses över.
 • Per Strid säger att Rosens lada etapp 2 påbörjas till sommaren. Det finns även planer på en etapp 3
 • Kommunens funktion ”exploateringslots” har kommit igång bra.

Näringslivsärenden (Per Strid)

 • Per Strid nämner att näringslivsavdelningen går in i ett samarbete med kommunerna norrut rörande affärsrådgivning. Projektet heter F7 och vänder sig till befintliga företag.
 • Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden har gått in i en ny programperiod. Leaderområdet består av 10 kommuner och föreningen att vända sig till heter Dalarnas utvecklingsormåde.
 • Kommunen kommer att arbeta med en lokal serviceplan. Den handlar om en levande landsbygd och kommunen kommer att jobba med förankring och delaktighet i de olika kommundelarna för att få fram en bra strategi.
 • Leksands kommuns näringslivsvecka (vecka 10) och fick bra uppmärksamhet regionalt. Antalet aktiviteter på programmet var 15. Antalet fysiska deltagare var 450 varav 150 personer på festen fredag kväll. Ca 250 personer följde aktiviteterna direkt på webben. Över 400 personer tittade i efterhand.
 • Leksand har en ny livsmedelsbutik med mat från våra nya marknader.
 • Life har upphört på Norsgatan.
 • PG Gregard m fl har startat ett racingbolag i Leksand.Bokstaven har övertagit Magasinet som bytt namn till Magasin Leksand. Samtal följer om att den geografiska spridningen har blivit sämre, liksom kvaliteten på papperet. Priserna har också höjts. Andra bra möjligheter till marknadsföring finns dock, som FB-annonsering, liksom annonsering i nationella dagstidningar, damtidningar m m.
 • Rörande kommande evenemang i Leksand 2016 har Linda Hjerpe satt ihop en lista på vad som nu finns i Siljan Turisms evenemangskalender. Dessa är klara. Noteras att listan bör kompletteras med Tällberg halvmaraton.För att få information om vad som är på gång men ännu inte klart finns möjlighet att kontakta Linda Hjerpe.                                          I år har Leksand sju nya stora evenemangsdagar.
 • En internationell hundutställning kommer till Leksand 18-19 juni och ”Putte i Parken” 22 juli. Turistekonomiskt genererar detta mycket pengar till kommunen.
 • Att det finns mat i affärerna vid evenemang är viktigt. Detta är ett återkommande problem som måste åtgärdas.Var ligger problemet? Leverantörer som inte levererar eller butikerna? Kontakt bör tas med Niklas Kvarnström om problemet.
 • Marika Sernfält har startat ett produktionsbolag för evenemang. Vad som är bra att känna till är att Putte i Parken och andra större nationella evenemang kanske lägger sin marknadsföring på t ex Marika.
 • Birgitta Boberg poängterar att även Siljan Turism erbjuder hjälp med marknadsföring.
 • Per Strid berättar att en strategi för laddstolpar är på gång i kommunen. Arbetet har hittills identifierat sex olika kundgrupper och olika behov av laddtyper. Var ska de finnas? En karta med laddstolparnas placering vore bra att erbjuda invånare och besökare.
 • Kommunen har förstärkt sina resurser med konsulter för att jobba vidare med markärenden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s